top of page

ביופידבק ומעי רגיז

ביופידבק היא מערכת ממוחשבת המספקת מידע אודות תגובות גופניות (פעילות מערכת העצבים) אליהן אנחנו לא תמיד מודעים. סימפטומים של מעי רגיז (מעי רגיש) מהווים דוגמה לתגובה גופנית חריגה עליה ניתן לקבל מידע באמצעות מערכת הביופידבק. מדובר בהליך לא פולשני במסגרתו מחברים את אצבעות הידיים לחיישנים הקולטים שינויים פיזיולוגיים בגוף ומציגים אותם על גבי צג המחשב.

הטיפול בביופידבק בשילוב CBT (טיפול קוגניטיבי התנהגותי) כולל לימוד מגוון טכניקות הרפייה אשר מאפשרות שליטה טובה יותר בתגובות מערכת העצבים לגירויים חיצוניים כמו לחץ או קשיים פסיכולוגיים. תרגול טכניקות ההרפיה במקביל לקבלת משוב ממערכת ביופידבק מאפשרים לנו לבחון בזמן אמת את יעילות הטיפול, ובכך הם מספקים לנו כלים ישימים להקלה על הסימפטומים של המעי רגיז.

Soothing Bell
ביופידבק ומעי רגיז
bottom of page