top of page
הטיפול התרופתי במעי רגיז

הטיפול התרופתי במעי רגיז

במידה ושינוי אורחות חיים לא מביא להקלה הרצויה בסימפטומי המעי הרגיז (מעי רגיש), קיימות מספר תרופות אשר עשויות לספק מענה נוסף. עבור מטופלי מעי רגיז עם רמות סימפטומים בינוניות ומטה, יינתן לרוב הטיפול תרופתי כמענה נקודתי ולא טיפול תרופתי ארוך טווח. תרופות אלה כוללות:

  1. תרופות נוגדות עוויתות כמו קולוטל, קלבטן או ספסמלגין. תרופות אלה עשויות לגרום להקלה מסויימת בכאב או באי הנוחות הבטנית האופיינית למעי רגיז, ובמיוחד בקרב אנשים החווים את הסימפטומים זמן קצר לאחר האכילה

  2. תרופות נוגדות שלשול כמו אימודיום או לומוטיל. תרופות אלה עשויות להיות אפקטיביות במניעה או הקלה על שלשולים אך פחות על הכאב.

  3. משלשלים עשויים להיות אפקטיביים בטיפול בעצירות אך פחות בכאב. בנוסף, שימוש במשלשלים חייב להעשות תחת השגחה רפואית.

  4. תרופות נוגדות חרדה עשויות לעזור בחלק מהמקרים של מעי רגיז, ובמיוחד בקרב אלה הסובלים ממצוקה פסיכולוגית.

נוסף על הנ"ל, פעמים נעשה שימוש גם במינונים נמוכים של תרופות נוגדות דיכאון אשר מקלות על הכאב ומשפרות את השינויים בהרגלי היציאה. תרופות אלה ניתנות לרוב כטיפול ארוך טווח למטופלים החווים סימפטומים בעוצמה חזקה הפוגעת באיכות חייהם. השפעתן החיובית של התרופות במעי רגיז נובעת ככל הנראה מהקטנת אינטנסיביות הסיגנלים של הכאב המועברים ממערכת העיכול למוח.

drink-girl-glass-576831.jpg
bottom of page