top of page

מהו מעי רגיז?

מעי רגיז (מעי רגיש) הינו תסמונת של מערכת העיכול אשר משפיעה על 10-15% מכלל האוכלוסיה הבוגרת.         

 

מעי רגיז נגרם כאשר במערכת העיכול קיימת הפרעה בתנועתיות או בחישה, ואלו גורמות לסימפטומים הכוללים כאבי בטן, נפיחות (גזים) ו/או שינויים בהרגלי היציאה, כלומר עצירות או שלשולים. אנשים עם מעי רגיז יכולים לסבול בעיקר מעצירות, בעיקר משלשולים או משניהם לסירוגין. יחד עם זאת, על אף שמקור הבעיה הוא הפרעה במערכת העיכול, מעי רגיז אינו מקושר עם סיכון מוגבר לתחלואה רצינית מסכנת חיים.

ההתייחסות למעי רגיז היא כעל מצב כרוני שלרוב מצריך התמודדות ארוכת טווח. הסימפטומים עשויים להשתנות עם הזמן ולעבור לדוגמה ממצב של עצירות למצב של שלשולים. כמו כן יכול להיות שינוי באופן הביטוי של הסימפטומים - יכולה להיות תקופה של החרפה ותקופה של רגיעה. פעמים רבות ניתן לצפות בהקלה זמנית לאחר יציאה או בהחרפה לאחר אכילה. סימפטומים נוספים הנפוצים בקרב אנשים עם מעי רגיז כוללים: תחושת מלאות, דחיפות בצורך ללכת לשירותים, תחושה של התרוקנות חלקית או צואה רירית.

ניתן לחלק את המעי רגיז (מעי רגיש) לתת קבוצות בהתבסס על מרקם הצואה כפי שמופיעה בסולם BRISTOL. 


IBS-C: מעי רגיז עם דומיננטיות של עצירות
תת קבוצה זו מתאפיינת בלמעלה מ- 25% של צואה קשה או גושית ופחות מ- 25% של צואה רכה או נוזלית.


IBS-D: מעי רגיז עם דומיננטיות של שלשול. 
תת קבוצה זו מתאפיינת בלמעלה מ- 25% של צואה רכה או נוזלית ופחות מ- 25% של צואה קשה או גושית.


IBS-M: מעי רגיז עם פעילות מעיים מעורבת. 
תת קבוצה זו מתאפיינת בלמעלה מ- 25% של צואה קשה או גושית ולמעלה מ- 25% של צואה רכה או נוזלית.


IBS-U: מעי רגיז לא מסווג. 
תת קבוצה זו עונה על קריטריוני רומא למעי רגיז אבל פעילות המעיים שלהם לא תואמת אף אחת מההגדרות לעיל.

?מהו מעי רגיז
abdomen-alone-casual-1415554.jpg
bottom of page