top of page

הגורמים למעי רגיז

הגורמים למעי רגיז (מעי רגיש) לא לחלוטין מובנים, אך חוקרים מאמינים שמדובר בהפרעה בתקשורת שבין המוח לבין מערכת העיכול. מסרים עצביים מהמוח למערכת העיכול משפיעים על פעילות המעיים ובעיות במעבר אותם המסרים עשויות לגרום לסימפטומים של מעי רגיז. כאשר חלה הפרעה בתקשורת בין המוח למערכת העיכול (כפי שקיימת במעי רגיז) חלים שינויים בתנועתיות ובחישה בתוך המעיים:

תנועתיות - תנועה איטית עשויה לדוגמה לגרום לעצירות ואילו תנועה מהירה עשויה לגרום לשלשולים. במקביל, התכווצויות חזקות ופתאומיות של שרירי המעיים עשויות לגרום לכאבי בטן.

חישה (רגישות יתר) - אנשים עם מעי רגיז עשויים להיות בעל סף כאב נמוך יותר להתרחבות המעיים כתוצאה ממעבר גזים או צואה ביחס לאנשים ללא מעי רגיז.

קיימים מספר גורמים המשפיעים על הקשר בין המוח לבין מערכת העיכול והם כוללים:

  • גנטיקה - אדם בעל סיפור משפחתי של מעי רגיז עשוי להיות בעל מועדות גדולה יותר לסבול גם כן ממעי רגיז.

  • זיהום - לפעמים מחלות זיהומיות שונות עשויות להוות טריגר למעי רגיז.

  • לחץ - לחץ כרוני או קשיים פסיכולוגים לרוב מחריפים את הסימפטומים של אנשים עם מעי רגיז או לפחות הופכים אותם לתדירים יותר.

  • חיידקי המעיים - לחיידקי המעיים תפקיד בוויסות התנועתיות של המעיים, החישה שלהם ואף הפעילות החיסונית שלהם. יחד עם זאת, קיימים בגוף האדם טריליוני חיידקים אשר שינוי במספרם או בסוגם עשוי להשפיע על הסימפטומים של מעי רגיז.

  • תזונה - תזונה יומית מורכבת ממגוון רחב של מזונות המגרים במידה שונה את מערכת העיכול, אך בקרב אנשים עם מעי רגיז חלק מהמזונות עשויים להחריף את סימפטומים.
Archery Board nature
bottom of page