top of page
אבחון מעי רגיז
Checklist

אבחון מעי רגיז

הבעיה באבחון מעי רגיז (מעי רגיש) היא שלא קיימת בדיקה מסויימת שעל פיה ניתן לאשר את האבחנה.  מסיבה זו אבחון תסמונת המעי הרגיז נעשה בעבר על דרך השלילה (העדר בעיה אחרת), ואילו כיום הוא מתבסס על קריטריונים אבחנתיים ברורים הבוחנים את הסימפטומים מהם סובלים המטופלים - קריטריוני רומא*  (Rome Criteria). הפניה לבדיקות שונות כמו בדיקות דם או צואה, בדיקות אולטראסאונד או בדיקות אנדוסקופיות (כמו קולונוסקופיה) לא נועדות על מנת לאבחן כי מדובר במעי רגיז, אלא על מנת לשלול תחלואה אחרת של המעיים. לדוגמה, צליאק או מחלות מעי דלקתיות (קרוהן וקוליטיס) יכולות להופיע עם סמפטומים דומים לאלה של מעי רגיז.

קריטריוני רומא מס' 4 לאבחון מעי רגיז:

כאבי בטן חוזרים המופיעים לפחות יום אחד בשבוע ב-3 החודשים האחרונים, בליווי לפחות 2 מהבאים:

  • קיים קשר ליציאות (צואה).

  • קיים קשר לשינויים בתדירות מתן הצואה.

  • קיים קשר לשינויים במרקם הצואה.

נוסף על הנ"ל תחילת הסימפטומים אמורים להופיע לפחות 6 חודשים לפני מתן האבחנה.

* שיטה שפותחה במטרה לסווג מחלות פונקציונליות של מערכת העיכול בהם הסימפטומים לא ניתנים להסבר באמצעות אבנורמליות ברמת מבנה או רקמת מערכת העיכול. העדכון האחרון של הקריטריונים פורסם בשנת 2016 ונקרא רומא 4.

bottom of page